Slovní přepis číslovek (Numeri- trascrizione)
Italská cvičení Podstatná jména & členySlovesa & časováníPřídavná jménaZájmenaČíslovky Předložky

Slovní přepis číslovek

V tomto cvičení si můžete vyzkoušet, do jaké míry jste si osvojili kapitolu, věnovanou italským číslovkám. V následujících větách bude vaším úkolem slovně přepsat čísla v závorce do italštiny. Toto cvičení je svou povahou o něco náročnější a podporuje především aktivní znalost italských číslovek, tedy jak jejich porozumění v textu a konverzaci, tak i jejich psaní. Vyzkoušejte si, jak se píší italské základní i řadové číslovky slovně, oceníte to nejen při přepisu dat, ročníků a ostatních čísel do italštiny. Na konci cvičení odešlete úlohu a vzápětí ji obdržíte opravenou s procentuálním hodnocením úspěšnosti vašich odpovědí.

Gramatická cvičení

1.) Ho comprato (11) panini a (2) botiglie di latte.

2.) Nel (1945) è finita la seconda guerra mondiale.

3.) Mio fratello è arrivato (1.) .

4.) Sono nato (22.) ventidue settembre (1980) .

5.) Ogni giorno mi sveglio alle (8.30) .

6.) Il viaggio dura (45) minuti.

7.) L’ anno scorso sono stato (3) mesi all’ estero.

8.) Quanto costa quel libro? Il libro costa (185) corone.

9.) Che numero di pullman aspetti? Aspetto il numero (263)

10.) Il (3.) qiorno eravamo tutti stanchi.

Zobraz správné výsledky >>
Zpět na výběr cvičení