Italština: Gramatická cvičení
Italská cvičení Podstatná jména & členySlovesa & časováníPřídavná jménaZájmenaČíslovkyPředložky

Italská gramatická cvičení

On-line italská, gramatická cvičení, která jsme zde pro vás připravili, mají za cíl seznámit studenty italského jazyka s nejpoužívanějšími, více i méně obtížnými jevy italské gramatiky. Následující cvičení jsou rozdělena podle obtížnosti do několika skupin, pro naprosté začátečníky, mírně pokročilé a pokročilé studenty italštiny.

Právě v těchto cvičeních si můžete připomenout, osvěžit, osvojit a upevnit některá vybraná základní i pokročilá pravidla italské gramatiky a to vše zdarma, on-line z pohodlí domova!

V nabídce gramatických cvičení naleznete cvičení dvojího typu: jednak taková, kde bude vaším úkolem vybrat správnou odpověď z nabídky možností a taková, kde budete muset správnou odpověď vepsat do předpřipraveného pole. Zatímco první typ gramatických cvičení je pro svou nenáročnou povahou vhodný především pro začínající studenty italštiny, kteří si tak upevní pasivní znalost a povědomí o vybraných gramatických jevech, gramatická cvičení druhého typu, která vyžadují vepsání správné odpovědi do prázdného políčka, jsou určená pro pokročilejší studenty, kteří si tímto stylem výuky a procvičování osvojují aktivní znalost používání gramatických pravidel a jevů v praxi.

Bez ohledu na vybraný druh gramatického cvičení se vám vždy po odeslání vašich odpovědí zobrazí správné výsledky a vaše opravené cvičení, včetně procentuálního ohodnocení vaší úspěšnosti. To vše opět zcela zdarma, v krátkém okamžiku, z vašeho domova.

Cvičení pro začátečníky

Koncovky podstatných jmen velmi lehké
Člen určitý velmi lehké
Avere velmi lehké
Člen neurčitý lehké
Slovesa končící na –ERE lehké
Slovesa končící na –IRE lehké
Slovesa končící na –ARE lehké
Essere lehké
Essere & avere lehké
Množné číslo lehké

Nejoblíbenější cvičení

Koncovky podstatných jmen velmi lehké
Člen určitý velmi lehké
Předložky lehké
Essere lehké
Avere velmi lehké
Člen neurčitý lehké
Slovesa končící na –ARE lehké
Množné číslo lehké
Nepravidelná slovesa velmi lehké
Andare velmi lehké