Italské předložky
Italská cvičení Podstatná jména & členySlovesa & časováníPřídavná jménaZájmenaČíslovkyPředložky

Italské předložky

Následující sada cvičení z italské gramatiky se soustředí na nelehké téma italských předložek. Tato cvičení vám pomohou procvičit si správné používání italských předložek spolu se členy přímo ve větách, do kterých budete správné předložky doplňovat nebo vybírat. Tato cvičení pomohou všem samoukům, začínajícím i pokročilým studentům italštiny zorientovat se v rozsáhlé kapitole předložek v italštině. Zatímco některá cvičení budou vyžadovat, abyste správnou předložku (spojenou případně se členem určitým) vybrali z nabídky možností, jiná cvičení budou vyžadovat, abyste správný tvar italské předložky i s odpovídající formou členu přepsali do prázdných políček.

Kapitola italských předložek nepatří rozhodně mezi nejjednodušší a dokonalému ovládání předložek v italštině bude zapotřebí, naučit se především co která italská předložka znamená, pravidla jejich používání, ale i jejich spojování s určitými členy, se kterým se běžně setkáte v textech i mluvě. Věříme, že naše cvičení vám pomohou procvičit si italské předložky a zvládnout tuto kapitolu italské gramatiky.

Vyplněná cvičení vám nakonec zdarma, za okamžik opravíme a procentuálně ohodnotíme úspěšnost vašich odpovědí, abyste získali efektivní zpětnou vazbu.

Předložky cvičení

Předložky lehké (16 příkladů)
Předložky se členy lehké (14 příkladů)
Předložky se členy 2 středně těžké (13 příkladů)

vyplň správnou odpověď
vyber z nabídky možností