Italská zájmena
Italská cvičení Podstatná jména & členySlovesa & časováníPřídavná jménaZájmena ČíslovkyPředložky

Italská zájmena

V této kapitole gramatických cvičení z italštiny jsme pro vás připravili testy a cvičení na italská zájmena. Můžete si zde procvičit a zdokonalit své znalosti italských osobních zájmen, které tvoří osu základních znalostí zájmen v italštině. Dále zde najdete cvičení na italská ukazovací zájmena, jejichž důležitost rovněž rozhodně nelze podcenit. Jiná cvičení z této kapitoly se zaměřují na procvičování tázacích zájmen v italštině a další třeba přivlastňovací zájmena v italštině. V neposlední řadě si zde můžete procvičit používání vztažných zájmen, bez kterých se při tvoření rozvinutých vět neobejdete nebo si natrénovat používání italských neurčitých zájmen, která spadají do základní slovní zásoby začínajících studentů italštiny.

Tato gramatická cvičení jsou určena jak začátečníkům, tak pokročilým studentům italského jazyka. Cvičení, do kterých bude vaším úkolem vybrat správnou odpověď z předem připravené nabídky možnosti, vám pomohou upevnit si pasivní znalost používání italských zájmen, kterou využijete při čtení a poslechu italských textů. Jiná cvičení, kde budete mít za úkol správnou odpověď vepsat do prázdného pole, vám pomohou osvojit si aktivní znalost zájmen v italštině, kterou zužitkujete v psaném a mluveném projevu v italštině.

Na konci každého cvičení najdete tlačítko „odeslat“, na které když kliknete, záhy obdržíte svůj test opravený a ohodnocený procenty úspěšnosti vašich správných odpovědí, zdarma, bez registrac!.

Zájmena cvičení

Osobní zájmena 1. pád velmi lehké (8 příkladů)
Osobní zájmena 3. a 4. pád lehké (15 příkladů)
Přivlastňovací zájmena velmi lehké (17 příkladů)
Ukazovací zájmena středně těžké (10 příkladů)
Tázací zájmena lehké (19 příkladů)
Vztažná zájmena lehké (13 příkladů)
Neurčitá zájmena lehké (15 příkladů)

vyplň správnou odpověď
vyber z nabídky možností