Přivlastňovací zájmena (Pronomi possessivi)
Italská cvičení Podstatná jména & členySlovesa & časováníPřídavná jménaZájmena ČíslovkyPředložky

Přivlastňovací zájmena (Pronomi possessivi)

Přivlastňovacím zájmenům v italštině jsme věnovali další cvičení, ve kterém si můžete tento gramatický jev procvičit a natrénovat. Vaším úkolem bude vepsat správné přivlastňovací zájmeno, vztahující se k osobnímu zájmenu na konci věty v závorce, ve správném tvaru do příslušné věty tak, aby dávala smysl.

Italská přivlastňovací zájmena jsou důležitou kapitolou italské gramatiky, bez níž se neobejdou ti, kteří si chtějí italský jazyk alespoň průměrně dobře osvojit. Na konci cvičení nezapomeňte odeslat své řešení, za které záhy obdržíte váš opravený test se správnými výsledky a hodnocením.

Gramatická cvičení

1.) Le case sono ben costruite. (noi)

2.) I genitori ti asspetano per la cena. (tu)

3.) papà cerca le chiavi. (io/lui)

4.) Il compito era facile, invece il difficile. (noi/voi)

5.) I cani corrono dappertutto. (loro)

6.) La figlia è timida. (lei)

7.) Signori Rici, i vicini di casa sono stranieri? Sí, i vicini sono Tedeschi. (voi/noi)

8.) La rivista è davvero interessante, me la posso prestare? (Lei)

9.) Tutte le amiche sono di Praga. (tu)

10.) Tutti abbiamo i problemi. (noi)

11.) Le vacanze sono carissime! (loro)

12.) La gatta protegge i gattini. (lei)

13.) Ho visto tutte le foto. (lui)

14.) Le gonne non sono moderne per niente! (io)

15.) Quando sono arrivato a casa, la porta era aperta. (noi)

16.) Ha mantenuto la promessa. (lui)

17.) Siete curiosi per i risultati? (voi)

Zobraz správné výsledky >>
Zpět na výběr cvičení