Italská slovesa & časování
Italská cvičení Podstatná jména & členySlovesa & časování Přídavná jménaZájmenaČíslovkyPředložky

Italská slovesa & časování

Gramatická cvičení, orientovaná na italská slovesa a jejich správné časování se zaměřují předně na ta nejdůležitější a nejpoužívanější italská slovesa. V následujících cvičeních si můžete vyzkoušet a testovat své znalosti časování italských pravidelných i nepravidelných sloves, ale nejdete zde třeba i gramatická cvičení, zaměřená na časování italských zvratných sloves. Zvláštní důraz je zde pak věnován nepravidelným slovesům essere (být) a avere (mít), jež patří k nejdůležitějším slovesům nejen v italštině, a pomocí kterých se v italštině vytváří i různé slovesné časy.

V italštině lze rozdělit pravidelná slovesa do tří slupin, na slovesa končící na –are, -ere a –ire. Všechna pravidelná italská slovesa náležející do stejné skupiny sloves se pak časují podle stejných pravidel. V našich cvičeních si můžete procvičit časování sloves podle jednotlivých skupin sloves, končících na –are, -ere či –ire, ale i všech třech skupin pravidelných sloves dohromady. V obtížnějších cvičeních pak můžete otestovat svou úspěšnost v doplňování správného tvaru italských sloves (osoby, čísla a času), pravidelných i nepravidelných.

Tato gramatická cvičení jsou určena jak pro začátečníky, tak i pokročilé studenty italštiny, kterým pomohou osvojit si a procvičit správné časování sloves v italštině v přítomném čase prostém, tzv, presente semplice, který je základním a nejpoužívanějším italským slovesným časem. Neváhejte a otestujte si své znalosti časování sloves v italštině ještě dnes, on-line, zdarma z vašeho domova.

Slovesa & časování cvičení

Essere lehké (10 příkladů)
Avere velmi lehké (17 příkladů)
Andare velmi lehké (11 příkladů)
Essere & avere lehké (16 příkladů)
Slovesa končící na –ARE lehké (18 příkladů)
Slovesa končící na –ERE lehké (11 příkladů)
Slovesa končící na –IRE lehké (14 příkladů)
Pravidelná slovesa velmi lehké (19 příkladů)
Nepravidelná slovesa velmi lehké (12 příkladů)
Zvratná slovesa velmi lehké (12 příkladů)
Modální slovesa lehké (19 příkladů)

vyplň správnou odpověď
vyber z nabídky možností