Pravidelná slovesa (coniugazione dei verbi regolari)
Italská cvičení Podstatná jména & členySlovesa & časování Přídavná jménaZájmenaČíslovkyPředložky

Pravidelná slovesa

Gramatické cvičení, zaměřené na časování pravidelných sloves, tedy sloves první, druhé a třetí třídy, má za cíl otestovat správné pochopení a časování italských sloves, náležících do těchto tří slovesných tříd. Studenti se musí nejprve správně rozhodnout, podle jaké slovesné třídy bude dané sloveso v italštině časováno a poté vybrat správný tvar slovesa z nabídky a kliknutím jej doplnit do textu. Toto cvičení pomůže nejen začátečníkům, ale i pokročilým studentům urovnat si a procvičit si správné časování italských pravidelných sloves, bez kterého se při čtení ani konverzaci v cizím jazyce neobejdete.

Gramatická cvičení

1.) I nonni molto lentamente.

2.) Il fratello la machina con piacere.

3.) Mariana non quel libro di Martina.

4.) Penso che io e la mia amicha tardi.

5.) Marco, già? No, io non ancora.

6.) La nonna bene, ma male.

7.) Voi non quella stroria starna, vero?

8.) Pauola, mi il tuo quaderno?

9.) Se ti male, un’aspirina.

10.) I miei genitori i giornali regolarmente.

11.) Mamma, a che cosa questa cosa qui?

12.) Io , che tu la verità.

13.) Signora Tazza, Lei oggi?

14.) Il cuoco le patate nell‘ acqua salata.

15.) Perché siamo curiosi la scatola.

16.) La gente, che vicino alla chiesa, le campane.

17.) Quando fa caldo, la finestra.

18.) È vero che Luigi la sua macchina?

19.) Non ti preoccupare, io i biglietti.

Zobraz správné výsledky >>
Zpět na výběr cvičení