Slovesa končící na –ERE (Verbi regolari –ERE)
Italská cvičení Podstatná jména & členySlovesa & časování Přídavná jménaZájmenaČíslovkyPředložky

Slovesa končící na –ERE

Druhou skupinu pravidelných sloves v italštině tvoří slovesa končící v infinitivu na –ere. Italská slovesa končící na –ere se skloňují podle stejných pravidel. V následujícím cvičení jsme pro vás připravili několik vět, do kterých musíte doplnit sloveso, uvedené v závorce na konci věty, ve správném tvaru, tzn. vhodně jej vyčasovat v závislosti na osobě a čísle větného podmětu. Po vyplnění cvičení klikněte na tlačítko „odeslat“. Nato obdržíte opravený test s procentuálním hodnocením úspěšnosti vašich odpovědí. Učte se italsky zdarma, efektivně, on-line!

Gramatická cvičení

1.) Maria una lettera al suo amico dalla vacanza. (scrivere)

2.) Ragazzi, quel bel castello sulla collina? Sì, lo . (vedere/vedere)

3.) Ogni volta, quando vado fuori, la porta alla chiave. (chiudere)

4.) Maria, tu spesso dalla bicicletta? (cadere)

5.) Pierino è un grande ragazzo, lui non più. (piangere)

6.) A mio fratello piace . Noi quasi ogni pomeriggio. (correre)

7.) Se ti quella foto, te la dò.(piacere)

8.) Non posso quidare più, in questa nebbia non nulla. (vedere)

9.) I nostri vicini di casa una macchina nera. (vendere)

10.) Con la mia famiglia in una casa grande, vicino il fiume. (vivere)

11.) Se vai al negozio, un pane e latte. (prendere)

Zobraz správné výsledky >>
Zpět na výběr cvičení