Modální slovesa (Verbi modali- coniugazione)
Italská cvičení Podstatná jména & členySlovesa & časování Přídavná jménaZájmenaČíslovkyPředložky

Modální slovesa (Verbi modali)

Ve cvičení, zaměřeném na modální slovesa a jejich správné časování jsme pro vás připravili několik gramatických úloh, jejichž cílem je naučit se a procvičit si správné časování způsobových/modálních sloves v italštině. Vaším úkolem je vepsat do prázdných polí ve větách správný tvar modálního slovesa, uvedeného vždy na konci věty v závorce.

Italská modální slovesa patří k nepravidelným slovesům, jejichž časování se nedá nikterak odvodit a tak vám nezbývá, než se jejich správné časování naučit zpaměti- a jak lépe, než procvičováním? A právě k tomu Vám poslouží následující gramatická úloha:

Gramatická cvičení

1.) Io leggere quel libro fino a venerdì. (dovere)

2.) Enrico, prestarmi la tua penna, la mia non scrive più. (potere)

3.) La nonna che la visitiamo più spesso. (volere)

4.) Tutti sbagliare. (potere)

5.) Lucia ed Eva nuotare bene. (sapere)

6.) Elena, se non , non andare con il cane fuori, lo faccio io. (volere/dovere)

7.) Ragazze, se (voi) , (noi) ordinare la pizza per sta sera. (volere/potere)

8.) Gli adulti andare al letto così presto come io. (non dovere)

9.) Se non faccio i compiti, andare fuori con gli amici. (non potere)

10.) I ragazzi sposarsi troppo presto. (non volere)

11.) Signora, mi aiutare? Sembra, che mi sono persa… (potere)

12.) Quando guidi, fare l’ attennzione! (dovere)

13.) Mario, tu parlare inglese? (sapere)

14.) Mia ancora una mela per la colazione. (volere)

15.) Chi vedere il dramma arrivare al teatro alle sei di sera. (volere/dovere)

16.) A che ora andare a casa ragazzi? (dovere)

17.) Zia, che cosa da mangiare? (volere)

18.) Lena e Mariana viaggiare insieme, dove , perché sono già adulte. (potere/volere)

19.) Io suonare la chitarra. (spere)

Zobraz správné výsledky >>
Zpět na výběr cvičení