Přídavná jména v italštině (aggettivi)
Italská cvičení Podstatná jména & členySlovesa & časováníPřídavná jména ZájmenaČíslovkyPředložky

Přídavná jména (aggettivi)

Níže uvedené cvičení, které jsme pro vás připravili má za cíl studentům připomenout a upevnit si sprývné používání přídavných jmen v italštině, jež jsou bezesporu velmi důležtou kapitolou italské gramatiky. Přídavná jména v italštině si zde můžete procvičovat doplňováním do vět dvojím způsobem, a to buď vepsáním požadovaného italského adjektiva do věty nebo vybráním správného tvaru přídavného jména z nabídky možností. Zatímco metoda procvičování, založená na vlastním vpisování slov do textu je vhodnější pro mírně pokročilé a pokročilé studenty, u nichž podporuje aktivní znalost italských adjektiv. Druhá metoda výuky, kdy má student vybrat správné slovo z nabídky možností, je vhodná i pro začátečníky, kteří si tak upevní a osvojí pasivní znalost italských přídavných jmen.

Naleznete zde gramatická cvičení, v nichž si můžete procvičit protiklady, tzv. opozita italských přídavných jmen (piccolo x grande) či stupňování přídavných jmen, pravidelných i nepravidelných (divertente x più divertente x il più divertente či divertentissimo, vs. buono x meglio x il migliore).

Tato cvičení z italské gramatiky jsou určena jak pro začínající studenty, tak i pro méně i více pokročilé studující. Na konci každého cvičení, po odeslání výsledků, obdržíte obratem opravené cvičení i s procentuálním hodnocením úspěšnosti vašich odpovědí. Efektivní výuku- cvičení i italské gramatiky vám přinášíme bez nutnosti registarce, online a zcela zdrama!

Přídavná jména cvičení

Protiklady/opozita velmi lehké (21 příkladů)
Stupňování lehké (10 příkladů)
Koncovky velmi lehké (14 příkladů)
Superlativ středně těžké (11 příkladů)
Komparativ středně těžké (10 příkladů)

vyplň správnou odpověď
vyber z nabídky možností