Superlativ (superlativo in italiano)
Italská cvičení Podstatná jména & členySlovesa & časováníPřídavná jména ZájmenaČíslovkyPředložky

Superlativ (superlativo in italiano)

V tomto krátkém gramatickém cvičení si můžete otestovat své znalosti italského superlativu, tedy třetího stupně přídavných jmen. Toto cvičení si klade za cíl naučit studenty a upevnit jejich znalosti a schopnosti správně používat třetí stupeň italských přídavných jmen, tzv. superlativů.

Do prázdných míst v příkladových větách dopište superlativ (třetí stupeň) italského přídavného jména, uvedeného v závorce na konci každé věty. Pokaždé se rozhodněte, zda do věty náleží superlativ absolutní či srovnávací (il più alto x altissimo). Po odeslání cvičení obdržíte opravené cvičení, ohodnocené procenty vašich správných odpovědí.

Gramatická cvičení

1.) Questi quadri sono dagli autori . (famoso)

2.) Maria è . (bello)

3.) Carlo è di tutti i ragazzi del nostro paese. (alto)

4.) La mia macchina è davvero ! (veloce)

5.) Mia mamma è di tutte! (fiero)

6.) Di tutti i vini, questo è . (buono)

7.) Oggi è giorno del tutto mese! (freddo)

8.) Brrr, fuori fa ! (freddo)

9.) torre del mondo sta in Dubai. (alto)

10.) Chi è della vostra classe? (forte)

11.) La mattina ho sentito delle cose . (strano)

Zobraz správné výsledky >>
Zpět na výběr cvičení