Koncovky přídavných jmen
Italská cvičení Podstatná jména & členySlovesa & časováníPřídavná jména ZájmenaČíslovkyPředložky

Koncovky přídavných jmen

V tomto gramatickém cvičení jsme pro vás připravili příklady, na nichž si můžete procvičit správné používání koncovek italských přídavných jmen v praxi. Toto cvičení je určeno zejména pro začínající studenty italského jazyka, kteří si touto efektivní, zábavnou a navíc rychlou formou mohou procvičit a osvojit jednu ze základních kapitol italské gramatiky- tedy správné tvoření italských přídavných jmen vzhledem ke jménu (podstatnému, zájménu, číslovce), ke kterému se vážou. Vaším úkolem v tomto cvičení bude vepsat chybějící italské adjektivum, uvedené na konci věty v závorce, ve správné formě.

Po dokončení testu odešlete své výsledky a záhy obrdžíte své cvičení opravené a procentuálně ohodnocené- to vše zdarma, online, rychle a efektivně z pohodlí vašeho domova!

Gramatická cvičení

1.) I miei genitori non sono tanto . (severo)

2.) Questo cibo è molto , mia mamma è un’ cuoca. (buono/ottimo)

3.) Ho letto, che i bambini diventano sempre più . (grosso)

4.) Il verto è un materiale . (fragile)

5.) Le notti sono più ma giorni diventano lentamente . (freddo/caldo)

6.) Tu hai le scarpe ? No, questo paio è già . (novo/vecchio)

7.) Che tipo di pizza è il tuo ? Non lo so, tutte le pizze sono ! (preferito/buono)

8.) Le valigie sono . (pieno/pesante)

9.) Si dice, che i cani sono più dei gatti. (fedele)

10.) Clara è una ragazza . Clara e Luigi sono gli amici . (intelligente/buono)

11.) Tanta gente crede, che i gatti portano sfortuna. (nero)

12.) Posso avere un bicchiere ? Questo vino mi pice tanto! (pieno/bianco)

13.) Tutte queste statue sono . (originali)

14.) I conigli sono gli animali . (timido)

Zobraz správné výsledky >>
Zpět na výběr cvičení