Komparativ (Comparativo in italiano)
Italská cvičení Podstatná jména & členySlovesa & časováníPřídavná jména ZájmenaČíslovkyPředložky

Komparativ (Comparativo in italiano)

V následujícím cvičení si můžete procvičit správné užívání druhého stupně přídavných jmen v italštině. Vaším úkolem bude vepsat italské adjektivum, uvedené v závorce na konci věty v komparativu, tedy v druhém stupni. Komparativ slouží k porovnávání dvou různých entit a tak patří k jedněm z nejdůležitějších kapitol italské gramatiky.

Až vyplníte všechna prázdná pole testu, klikněte na tlačítko „odeslat“, záhy pak obdržíte váš opravený test z italštiny opravený a procentuálně ohodnocenou úspěšností vašich odpovědí.

Gramatická cvičení

1.) L'America è  che larga. (lungo)

2.) Secondo me, le mele sono  delle pere. (buono)

3.) Capire è di memorizzare. (semplice)

4.) Non ho mai provato il dolore di questo. (cattivo)

5.) Eva è di Carla, ma Carla è . (simpatica/responsabile)

6.) Come ti senti oggi? Mi sembri che mai. (stanco)

7.) Simona è  di Beate. (grande)

8.) Giovanni è di Francesca. (non bravo)

9.) La mia machina è del pullman. (non veloce)

10.) A scuola non c’é nessuno di me. (piccolo)

Zobraz správné výsledky >>
Zpět na výběr cvičení