Protiklady/opozita (Aggettivi opposti)
Italská cvičení Podstatná jména & členySlovesa & časováníPřídavná jména ZájmenaČíslovkyPředložky

Protiklady/opozita (Aggettivi opposti)

Následující gramatická úloha se věnuje italským přídavným jménům/adjektivům a jejich protikladům. Cílem tohoto cvičení je prohloubení aktivní slovní zásoby. Správné používání protikladů v italštině patří k základům osvojení si cizího jazyka a tak se i toto cvičení hodí především pro začátečníky.

Vaším úkolem v tomto gramatickém cvičení je vybrat odpovídající protiklad k uvedenému přídavnému jménu. Na konci cvičení odešlete svůj test stisknutím tlačítka „odeslat“. Vzápětí obdržíte své cvičení opravené s procentuálně ohodnocenou úspěšností vašich odpovědí, zdarma, bez registrace, online!

Gramatická cvičení

1.) grande x

2.) basso x

3.) divertente x

4.) vivo x

5.) vicino x

6.) intelligente x

7.) scuro x

8.) rapido x

9.) rumoroso x

10.) buono x

11.) vecchio x

12.) aperto x

13.) costoso x

14.) sicuro x

15.) bello x

16.) caldo x

17.) magro x

18.) pericoloso x

19.) libero x

20.) malato x

21.) pieno x

Zobraz správné výsledky >>
Zpět na výběr cvičení