Essere
Italská cvičení Podstatná jména & členySlovesa & časování Přídavná jménaZájmenaČíslovkyPředložky

Essere

Italské sloveso essere (být), patří bezesporu k nejdůležitějším a nejpoužívanějším slovesům nejen v italštině. Sloveso essere patří k italským nepravidelným slovesům, jejichž správné časování nelze nijak odvodit, ale je nutné se jej naučit zpaměti. Následující gramatické cvičení vám pomůže natrénovat si a upevnit časování slovesa „být“ v italštině.

Vaším úkolem je vepsat do prázdných polí správný tvar slovesa essere, vzhledem k osobě a číslu větného podmětu. Až vyplníte všechna prázdná pole cvičení, klikněte na tlačítko „odeslat“ a v okamžiku obdržíte opravený test s procentuálním hodnocením vaší úspěšnosti- to vše za zlomek času, zdarma, on-line!

Gramatická cvičení

1.) Se ti interessa la storia, poi penso, che questo libro adatto per te. Non troppo lungo, ma

2.) Le patatine fritte già pronte, venite ragazzi!

3.) Signore e signori, tutti ai vostri posti?

4.) I bicchieri di vetro molto fragili.

5.) Martina ed io spesso insieme.

6.) Tu e Maria una coppia carina.

7.) Due amiche, Vera e Stella, in treno e vanno all‘ estero.

8.) Questi esercizi non difficili, vero?

9.) Io una ragazza Ceca, ma adesso abito a Roma.

10.) Luigi e Marco stranieri. Luigi Tedesco e Mario

Zobraz správné výsledky >>
Zpět na výběr cvičení