Osobní zájmena 3. a 4. pád (Pronomi personali)
Italská cvičení Podstatná jména & členySlovesa & časováníPřídavná jménaZájmena ČíslovkyPředložky

Osobní zájmena 3. a 4. pád (Pronomi personali)

Další cvičení z italské gramatiky se zaměřuje na správné používání italských osobních zájmen ve třetím a čtvrtém pádu. Tato látka je o poznání složitější než předchozí cvičení, jelikož si vždy musíte uvědomit, v jakém pádu se bude osobní zájmeno ve větě nacházet. Vaším úkolem zde bude vybrat správné osobní zájmeno ve správném pádu z nabídky možností a doplnit jej do věty tak, aby byla správně.

Gramatická cvičení

1.) Scusa, non ho sentito bene, come chiami?

2.) Dove siete stati ragazzi? cerco tutto il pomeriggio!

3.) Piero ha inviato un messagio appena è arrivato al posto.

4.) Che sfiga, sono dimanticata di quel posto!

5.) Se non capisci questo capitolo, lo spiego io.

6.) Andrea, piace ricevere dei regali? Ho qualcosa per .

7.) Quando arrivi? Sono già stanco di aspettar.

8.) Allora incontriamo alle sei, d‘accordo?

9.) Ciao Mario, non siamo visti da tanto tempo! Come stai?

10.) Ieri ho incontrato un mio amico e  ho invitato al bar per prendere qualcosa insieme.

11.) Laura, hai visto le mie chiavi? Sí, ho viste sul tavolino!

12.) Hai visto la mamma? No, oggi non ho vista ancora.

13.) Quelli sono dei dilettanti veri! Non hanno detto nulla ed ora siamo in guai.

14.) Voglio andare fuori con , Mario! Voresti anche tu andare a gualche posto con ?

15.) non piace mangiare la carne! Neche a me non piace.

Zobraz správné výsledky >>
Zpět na výběr cvičení