Osobní zájmena 1. pád (Pronomi personali)
Italská cvičení Podstatná jména & členySlovesa & časováníPřídavná jménaZájmena ČíslovkyPředložky

Osobní zájmena 1. pád (Pronomi personali)

Toto krátké cvičení z italské gramatiky vám pomůže procvičit si používání italských osobních zájmen v prvním pádu. Zájmena v prvním pádu v italštině patří do základní slovní výbavy a tak je toto cvičení určeno především pro začátečníky, kteří si tak mohou otestovat, jak tuto látku pochopili.

Vaším úkolem bude vepsat do prázdných polí správné italské osobní zájmeno v prvním pádě. Na konci cvičení odešlete své výsledky a záhy se vám zobrazí opravený test s procentuálním hodnocením vašich správných odpovědí.

Gramatická cvičení

1.) Ciao, sono Monica e  , come ti chiami?

2.) Ragazze, siete in ritardo. sono arrivata prima di  .

3.) Ho detto a Vera della festa stasera e   ha promesso che verrà.

4.) Quest' estate vengo a Parigi e  , dove vai?

5.) Non vi preoccupate, veniamo sicuramente.

6.) Buon giorno, signora, sono Maria e è il mio assisente Paolo. E

7.) Ho chiamato a Gianni, ma non ha risposto.

8.) Ho parlato con i signori Mori, sono molto gentili.

Zobraz správné výsledky >>
Zpět na výběr cvičení