Předložky (Preposizioni)
Italská cvičení Podstatná jména & členySlovesa & časováníPřídavná jménaZájmenaČíslovkyPředložky

Předložky (Preposizioni)

V následujícím gramatickém cvičení bude vaším úkolem vybrat z nabídky a doplnit od italských vět správné italské předložky tak, aby věty byly gramaticky správně a dávaly smysl. Toto cvičení je určeno pro začínající studenty a samouky, kteří si zde mohou prověřit, do jaké míry pochopili a porozuměli významu jednotlivých předložek v italštině.

Gramatická cvičení

1.) Clara vive  Roma.

2.) Il treno va  Parigi Praga.

3.) Fiorenza abita Italia.

4.) Non ho parlato Michaela tre anni.

5.) La borsa sta un tavolo.

6.) Il libro c’è gli altri libri.

7.) Il dono è l’ospedale.

8.) Domani parto Firenze.

9.) Mi piace il sugo mele.

10.) Alle sei finisco lavorare.

11.) Ogni qiorno commincio lavorare allo stesso tempo.

12.) A casa vado piedi.

13.) Questo testo può essere capito  tutti.

14.) Mio nonno è morto  ottant‘ anni.

15.) Ieri sono arrivata  ritardo

16.) Ho voglia un bicchiere di vino.

Zobraz správné výsledky >>
Zpět na výběr cvičení