Množné číslo podstatných jmen (Il plurale dei nomi)
Italská cvičení Podstatná jména & členy Slovesa & časováníPřídavná jménaZájmenaČíslovkyPředložky

Množné číslo podstatných jmen

Cílem této gramatické úlohy je, aby si studenti osvojili, procvičili a upevnili své znalosti tvoření množného čísla podstatných jmen v italštině. V levém sloupci najdete italská podstatná jména se členy v jednotném čísle, vaším úkolem bude vepsat do prázdných polí správný člen a tvar podstatného jména v množném čísle.

Při řešení úlohy věnujte pozornost koncovce podstatného jména v singuláru (jednotném čísle), která vám pomůže rozhodnut se pro správnou koncovku v množném čísle (plurálu). A protože italská podstatná jména se neobejdou bez členů, vaším dalším úkolem bude zvolit správný člen k množnému číslu podstatného jména (je-li to možné).

Gramatická cvičení

1.) un bambino-

2.) la signorina-

3.) la pera-

4.) il viaggiatore-

5.) lo stivalo-

6.) la scuola-

7.) un’ancora-

8.) l‘ aero-

9.) lo strumento-

10.) un fiore-

11.) uno zio-

12.) la sposa-

13.) il banco-

14.) la foto-

15.) la strada-

16.) un orologio-

17.) l‘ amore-

18.) il gatto-

19.) la vasca-

20.) il portafoglio-

21.) una nave-

22.) il giorno-

23.) una donna-

24.) la sera-

25.) la chiesa-

26.) la città-

27.) il gioco-

28.) la borsa-

29.) il libro-

30.) un‘ arma-

31.) il genitore-

32.) l‘ insegnante-

33.) la casa-

34.) lo stato-

Zobraz správné výsledky >>
Zpět na výběr cvičení