Ženský rod - člen určitý/neurčitý
Italská cvičení Podstatná jména & členy Slovesa & časováníPřídavná jménaZájmenaČíslovkyPředložky

Ženský rod - člen určitý/neurčitý

V tomto cvičení si studenti mohou procvičit a upevnit znalosti používání členu určitého a neurčitého v ženském rodě, v singuláru i plurálu v italštině. Vaším úkolem je dopsat do vynechaného pole odpovídající člen, určitý, neurčitý, v jednotném čísle nebo v množném, podle toho jakým členem je uvedeno druhé párové slovo.

Př: la lezione……- lezioni (do prázdného pole doplníte člen určitý v množném čísle „le“, neboť párové slovo v singuláru je rovněž uvedeno členem určitým)

Gramatická cvičení

1.) testa ->le teste

2.) la cena -> cene

3.) la mattina -> mattine

4.) sera -> sere

5.) aula -> aule

6.) l‘ uscita -> uscite

7.) scarpa -> le scarpe

8.) una madre -> madri

9.) un‘ ape ->

10.) faccia -> le faccie

11.) la rivista -> riviste

12.) porta -> le porte

13.) la tram -> tram

14.) sedia -> sedie

Zobraz správné výsledky >>
Zpět na výběr cvičení