Mužský rod - člen určitý/neurčitý
Italská cvičení Podstatná jména & členy Slovesa & časováníPřídavná jménaZájmenaČíslovkyPředložky

Mužský rod - člen určitý/neurčitý

Následující cvičení má za cíl prověřit vaše znalosti a schopnosti správně používat italské členy určitý a neurčitý v mužském rodě a to jak v jednotném, tak i v množném čísle. Vaším úkolem bude vepsat ke dvojici podstatných jmen správný člen do připraveného pole. Zda bude třeba doplnit člen určitý nebo neurčitý vám napoví člen, uvádějící druhé z dvojice podstatných jmen.

Př: il cavalllo….._ cavalli (do prázdného pole doplníte člen určitý v množném čísle „i“, neboť párové slovo v singuláru je uvedeno určitým členem.)

Gramatická cvičení

1.) il tetto -> - tetti

2.) uomo -> uomi

3.) un parco -> parchi

4.) maestro -> i maestri

5.) gatto -> gatti

6.) l‘ artista ->- artisti

7.) spazio -> gli spazi

8.) il cibo -> cibi

9.) studio -> studi

10.) -> gli stati

11.) anno -> gli anni

12.) il teatro -> teatri

13.) un cibo -> cibi

14.) letto -> i letti

15.) arancione -> gli arancioni

16.) colazione -> le colazioni

Zobraz správné výsledky >>
Zpět na výběr cvičení